header image
Emerzija

Ponovno pojavljivanje zvijezde, planeta, satelita ili nekog drugog tijela na kraju okultacije ili pomrčine.