header image
Emerzija

Ponovno pojavljivanje zvijezde, planeta, satelita ili nekog drugog tijela na kraju okultacije ili pomrčine.

Najnovije
Enciklopedija
IR
Engleska kratica za infracrveno zračenje (od eng. Infrared); osim hrvatske kratice IC, katkada se u hrvatskom jeziku koristi i ova engleska kratica.