header image
Emerzija

Ponovno pojavljivanje zvijezde, planeta, satelita ili nekog drugog tijela na kraju okultacije ili pomrčine.

Najnovije
Enciklopedija
Alfa čestica
Jezgra helijevog atoma tj. pozitivno nabijena čestica koja se sastoji od dva protona i dva neutrona. Ona je obično produkt raznih nuklearnih reakcija, npr. radioaktivnog raspada.