Početna arrow Kontakti
header image
Kontakti
Linkovi Lista kontakta za ovu stranicu.
 
Najnovije
Enciklopedija
Mion
Elementarna čestica iz razreda leptona sa sličnim svojstvima kao i elektron, ali ima 207 puta veću masu od elektrona. Nestabilan je i raspada se na elektron i neutrino.