header image
Foton
Kvant elektromagnetskog zračenja. Može ga se smatrati česticom koja nema ni masu mirovanja, ni naboj ni spin, a kreće se brzinom svjetlosti. Ovisno o energiji koju ima, on može biti foton vidljive svjetlosti, infracrvenog zračenja itd.
Najnovije
Enciklopedija
Emerzija

Ponovno pojavljivanje zvijezde, planeta, satelita ili nekog drugog tijela na kraju okultacije ili pomrčine.