header image
Fotosfera

Vidljiva površina Sunca. To je uski sloj Sunca, debljine otprilike 400 km, s kojeg dolazi većina zračenja, a gustoća mu je mnogo veća nego gustoća njegove atmosfere. Površinska temperatura Sunca iznosi 5.785 K.
Najnovije
Enciklopedija
Cirkumpolarna zvijezda
Zvijezda koja nikad ne zalazi, odnosno uvijek je nad horizontom bez obzira na doba dana ili godine.