header image
Gnomon
Uređaj koji se sastoji od vertikalnog štapa i horizontalnog širokog postolja, kojim se u stara vremena, pomoću sjene koju štap baca na postolje, određivala visina Sunca i prema tome doba dana.
Najnovije
Enciklopedija
Sinodički period
Vrijeme potrebno da planet Sunčevog sustava dođe ponovo u isti položaj u odnosu na Zemlju i Sunce, npr. vrijeme koje protekne između gornjih ili donjih konjukcija za unutarnji planet, odnosno vrijeme koje protekne između dviju konjukcija ili opozicija za vanjski planet.