header image
Inflacija
Hipotetska, izuzetno kratka faza u razvoju vrlo mladog svemira: započela je kada je svemir bio star 10 e-36 sekundi a završila je kad je bio star 10 e-34 sekundi. U tom periodu veličina svemir povećala se za nevjerojatan faktor (možda čak i 10 e50), a tada se pojavljuje i jaka nuklearna sila
Najnovije
Enciklopedija
Halo
Sferni prostor oko spiralne galaksije koji se također može smatrati njezinim dijelom, a ispunjen je kuglastim skupovima zvijezda