header image
Ion
Atom koji je izgubio ili primio jednog ili više elektrona, pa više nije električno neutralan (vidi atom), već ima pozitivni ili negativni električni naboj.
Najnovije
Enciklopedija
Apogej
Točka na putanji Mjeseca ili umjetnog satelita na njegovoj putanji oko Zemlje u kojoj je najudaljeniji od Zemlje.