header image
Izboj
Svaka iznenadna emisija vrlo jakog elektromagnetskog zračenja od strane raznih nebeskih objekata (kvazara, aktivnih galaksija itd.)
Najnovije
Enciklopedija
Beta raspad
tip radioaktivnog raspada pri kojem se jedan atomska jezgra transformira u drugu jezgru uz emitiranje ili jednog elektrona i antineutrina (vidi antimaterija), ili jednog pozitrona i neutrina.