Najnovije
Enciklopedija
Pericentar
Točka na putanji nekog tijela u kojoj je ono (planet, članica dvojnog sustava zvijezda i sl.) najbliže centru masa sustava. Točka u kojoj je tijelo najdalje od centra masa naziva se apocentar.