Najnovije
Enciklopedija
Singularitet
Teoretska matematička točka volumena nula i beskonačne gustoće. Teoretska predviđanja kažu da se crne rupe mogu sažeti u singularitet; u takvim uvjetima naši zakoni fizike, uključujući kvantnu teoriju, više ne vrijede.