header image
Paralaksa
Mijenjanje položaja neke obližnje zvijezde u odnosu na zvjezdanu pozadinu (udaljene zvijezde i galaksije) zbog promjene položaja Zemlje pri kretanju oko Sunca. Kada se izmjeri kut paralakse, moguće je trigonometrijski odrediti udaljenost zvijezde; metodom paralakse moguće je izmjeriti udaljenost zvijezda do 1500 svjetlosnih godina, jer je za udaljenije zvijezde kut paralakse premalen da bi se mogao izmjeriti.
Najnovije
Enciklopedija
Pericentar
Točka na putanji nekog tijela u kojoj je ono (planet, članica dvojnog sustava zvijezda i sl.) najbliže centru masa sustava. Točka u kojoj je tijelo najdalje od centra masa naziva se apocentar.