Početna arrow Enciklopedija arrow P arrow Periastron
header image
Periastron
Točka u kojoj su zvijezde dvojnog sustava najbliže jedna drugoj. Položaj u kojem su najudaljenije naziva se apastron.
Najnovije
Enciklopedija
IR
Engleska kratica za infracrveno zračenje (od eng. Infrared); osim hrvatske kratice IC, katkada se u hrvatskom jeziku koristi i ova engleska kratica.