Početna arrow Enciklopedija arrow P arrow Pericentar
header image
Pericentar
Točka na putanji nekog tijela u kojoj je ono (planet, članica dvojnog sustava zvijezda i sl.) najbliže centru masa sustava. Točka u kojoj je tijelo najdalje od centra masa naziva se apocentar.
Najnovije
Enciklopedija
Angstrom (A)
Stara mjerna jedinica za duljinu koja iznosi 10*E-10 metara i uglavnom se koristila pri izražavanju valne duljine ultraljubičastog, vidljivog i infracrvenog zračenja.