Početna arrow Enciklopedija arrow P arrow Planckov zakon
header image
Planckov zakon
Zakon koji povezuje valna i čestična svojstva elektromagnetskog zračenja i kaže da je energija fotona proporcionalna umnošku njegove frekvencije i Planckove konstante: E = hv (E= energija, h = Planckova konstanta, v = frekvencija).
Najnovije
Enciklopedija
Libracija
Pojava zbog koje, iako se može reći da Mjesec uvijek okreće Zemlji istu stranu (vidi sinkrona rotacija), Možemo vidjeti 59% Mjesečeve površine. Libracija u širini uzrokuje priklon Mjesečeva ekvatora prema ravnini njegove staze (6°40´), pa se vidi mali dio područja «iza» njegovih polova. Libracije u duljinu uzrokuje nejednolika brzina Mjesečeve revolucije (zbog eliptičnosti putanja), pa se vidi mali dio «iza» njegovog istočnog, odnosno zapadnog ruba diska. Dnevna ili paralaktička (vidi paralaksa) libracija uzrokovana je Zemljinom vrtnjom koja dovodi do različitog položaja promatrača na Zemlji.