Početna arrow Enciklopedija arrow S arrow Sinkrona rotacija
header image
Sinkrona rotacija
Pojava pri kojoj je period rotacije satelita oko njegove osi jednak periodu obilaska oko njegovog matičnog planeta, pa mu uvijek pokazuje istu stranu (npr. Mjesec).
Najnovije
Enciklopedija
Masa
Količina materije u nekom tijelu; Jedinica za masu je kilogram (kg). Astronomska mjerna jedinica za masu je Sunčeva masa (1,99 X 10 E 30 Kg). Masa je svojstvo materije koje određuje i njegovu inerciju i gravitacijsku silu. Prva, definirana Newtonovim zakonima gibanja, zove se inercijska masa, a potonja se zove gravitacijska (teška) masa; međusobno su ekvivalentne.