Najnovije
Enciklopedija
Periastron
Točka u kojoj su zvijezde dvojnog sustava najbliže jedna drugoj. Položaj u kojem su najudaljenije naziva se apastron.