Početna arrow Enciklopedija arrow A arrow Aktivna galaksija
header image
Aktivna galaksija
Galaksija koja emitira vrlo veliku količinu energije iz male kompaktne jezgre.
Najnovije
Enciklopedija
Planckov zakon
Zakon koji povezuje valna i čestična svojstva elektromagnetskog zračenja i kaže da je energija fotona proporcionalna umnošku njegove frekvencije i Planckove konstante: E = hv (E= energija, h = Planckova konstanta, v = frekvencija).