header image
Alfa
Prvo slovo grčkog alfabeta, koje se u zvjezdanoj nomenklaturi koristi za označavanje najsjajnije zvijezde u zvijezđu.
Najnovije
Enciklopedija
Diferencijalna rotacija
Pojava koja se događa kod zvijezda i plinovitih planeta, pri kojoj neki dijelovi objekta (najčešće ekvatorijalni) rotiraju nešto brže od ostalih.