header image
Apogej
Točka na putanji Mjeseca ili umjetnog satelita na njegovoj putanji oko Zemlje u kojoj je najudaljeniji od Zemlje.