Početna arrow O nama
header image
Cefeide
Tip promjenjivih zvijezda koje su dobile ime prema zvijezdi delta u zviježđu Cefeja (vidi zvjezdana nomenklatura). Riječ je o žutim divovima čiji se sjaj mijenja zbog pulsacija u njima, uglavnom u periodu od 1 do 50 dana. Što je Cefeida sjajnija, to joj je duži period promjene sjaja (vidi relacija sjaja i perioda)
Najnovije
Enciklopedija
Pomak perihela
Postupno, vrlo sporo pomicanje perihela nekog planeta u smjeru u kojem se planet kreće oko Sunca zbog gravitacijskog utjecaja Sunca i ostalih planeta.