Početna arrow Downloads
header image

gohome.png Main Repository Page  arrow ATM
 
File Title:   oslolt.exe    download_trans.gif Download
 
Description:    ''Optics Software for Layout and Optimization''
Submitted On:    09 Mar 2006
Submitted By:    Gregor (gregor)
File Date:    26 Sep 2006
File Size:    6.4MB
File Type:    exe
Downloads:    48
Rating:    stars/0.gifTotal Votes:0 
 
Your Vote:  
 

 
Najnovije
Enciklopedija
Crna rupa
Objekt s toliko velikom masom i gravitacijskom silom da mu je brzina oslobađanja veća od brzine svjetlosti, odnosno, čak niti elektromagnetsko zračenje ne može napustiti njegovu površinu. Moguće ih je otkriti jedino posredno, putem njihovog gravitacijskog utjecaja na okolinu: ako je crna rupa član dvojnog sustava zvijezda, ona zbog jake gravitacije usisava materiju sa zvijezde pratioca, pri čemu se materija koja pada na crnu rupu ubrzava, zagrijava i emitira rendgensko zračenje. Crna rupa nastaje ako je ostatak zvijezde koji preostaje nakon eksplozije supernove (vidi zvjezdana evolucija) veći od tri Sunčeve mase.