Početna arrow Downloads
header image

gohome.png Main Repository Page 
Knjige
Razne astronomske knjige za download

Files
Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date
 
 
file_icons/rar.gif RUTTEN_AND_VAN_VENROOIJ.rar
 
 
  blank.gif
Short Description:    TELESCOPE OPTICS - RUTTEN AND VAN VENROOIJ Autori ljepo opisuju optiku raznih vrsta teleskopa, njihove dobre i lose strane. Knjiga koju bi trebao...
Submitted On:    10 Mar 2006
File Size:    43,214.91Kb
Downloads:    373
Rating:    stars/1.gifTotal Votes:2 
 
 
file_icons/rar.gif TEXEREAU.rar
 
 
  blank.gif
Short Description:    TEXEREAU - HOW TO MAKE A TELESCOPE Veliki autoritet u amaterskoj izradi teleskopa. Knjigu definitivno valja procitati ako se mislite baviti ATM-o...
Submitted On:    10 Mar 2006
File Size:    50,811.83Kb
Downloads:    459
Rating:    stars/5.gifTotal Votes:3 
 
 
file_icons/zip.gif tumol32.pdf.zip
 
 
  blank.gif
Short Description:    Karte messierovih objekata (The Ultimate Messier Object Log) Must have za messierove maratone, iako dosta neprecizan za neke objekte, svakako od v...
Submitted On:    27 Mar 2006
File Size:    1,728.89Kb
Downloads:    300
Rating:    stars/4.gifTotal Votes:4 
 
Najnovije
Enciklopedija
Elektromagnetsko zračenje
zračenje koje se sastoji od oscilirajućeg električnog i magnetskog polja koji su usmjereni pod pravim kutom jedno prema drugom i prema smjeru širenja, a širi se vakumom ili kroz neki drugi medij (atmosfera, voda). Elektromagnetsko zračenje prenosi čestica koja se zove foton i širi se brzinom oko 300.000 km/s ( isto kao brzina svjetlosti). Priroda ovog zračenja je dvojna; valna (lom, ogib tj. zakretanje iza prepreke) i čestična (vidi fotoelektrični efekt). Kao i svi periodični valovi, elektromagnetski imaju svoju valnu duljinu i frekvenciju. Ovisno o njihovim vrijednostima, elektromagnetsko zračenje se dijeli na gama, rendgensko, ultraljubičasto, vidljivo, infracrveno i radio zračenje.