header image
Okular
Sustav leća koji omogućava da se poveća i promatra slika dobivena objektivom teleskopa.
Najnovije
Enciklopedija
Vakuum
Potpuno odsustvo materije u prostoru. Vakuum ne postoji nigdje u svemiru, jer gak ni međugalaktički prostor sadrži dva do tri atoma vodika u kubičnom metru.