header image
Perihel
Točka na putanji planeta, asteroida, kometa ili umjetnog satelita na njegovoj putanji oko Sunca u kojoj je najbliži Suncu.
Najnovije
Enciklopedija
Brzina oslobađanja
najmanja brzina koju mora imati neko tijelo da bi moglo napustiti gravitacijsko polje nekog drugog tijela.