header image
Pulsar
Pravilni pulsirajući izvor elektromagnetskog zračenja koji potječe od neutronske zvijezde. One rotiraju vrlo brzo (i do tisuću puta u sekundi) i imaju vrlo jako magnetsko polje. Duž magnetske osi zvijezde dolazi do emitiranja zračenja, pa ako se Zemlja nalazi u produžetku te osi vide se pulsevi zračenja (vidi zvjezdana evolucija).
Najnovije
Enciklopedija
Lepton
Bilo koja od šest bezdimenzionalnih (točkastih) elementarnih čestica među kojima se ne javljaju jake interakcije (vidi jaka nuklearna sila). Postoji šest vrsta leptona: elektron, mion, tau lepton i tri vrste neutrina.