header image
Pulsar
Pravilni pulsirajući izvor elektromagnetskog zračenja koji potječe od neutronske zvijezde. One rotiraju vrlo brzo (i do tisuću puta u sekundi) i imaju vrlo jako magnetsko polje. Duž magnetske osi zvijezde dolazi do emitiranja zračenja, pa ako se Zemlja nalazi u produžetku te osi vide se pulsevi zračenja (vidi zvjezdana evolucija).
Najnovije
Enciklopedija
Zvijezda
Plinovito tijelo koje zrači energiju prvenstveno zbog termonuklearne fuzije u njenom središtu. Ispod određene kritične mase (oko 0,1 Sunčeve mase) pritisak i temperatura su nedovoljni da započne proces fuzije ( za fuziju vodika u helij potrebna je temperatura 10 milijuna K), pa tijela koja zovemo zvijezdama moraju prijeći tu kritičnu masu; tijela koja imaju manju masu zovemo smeđim patuljcima, a još manja (ispod 0,03 Sunčeve mase) planetima.