Početna arrow Site news
header image
Sila

Međudjelovanje između dvaju tijela koje može promjeniti stanje mirovanja ili gibanja tijela (dinamičko međudjelovanje) ili oblik tijela (statičko međudjelovanje). U svemiru postoje četri osnovne sile: gravitacijska, elektromagnetska, slaba nuklearna i jaka nuklearna.