header image
UV
Kratica za ultraljubičasto zračenje (od eng. Ultraviolet ). U hrvatskom jeziku ne postoji kratica za ovo zračenje, pa se upotrebljava ova engleska kratica
Najnovije
Enciklopedija
Pulsirajuća promjenjiva zvijezda
Tip promjenjivih zvijezda kod kojeg do promijene sjaja dolazi zbog pulsacija (širenja i skupljanja) u vanjskim slojevima zvijezde; kada volumen zvijezde naraste zvijezda je sjajnija i obratno.