header image
Vremenska prognoza
Najnovije
Enciklopedija
Afel
točka na putanji planeta, asteroida, kometa ili umjetnog satelita na njegovoj putanji oko Sunca u kojoj je najudaljeniji od Sunca