header image
Animirana satelitska snimka
Najnovije
Enciklopedija
Kuglasti skup
Sferni simetrični skup zvijezda velike gustoće zvijezda, koji može sadržavati od nekoliko stotina tisuća do nekoliko milijuna zvijezda. Gustoća zvijezda je najveća u sredini skupa, gdje ih može biti i do tisuću u kubičnom parseku. Kuglasti skupovi uglavnom sadrže stare zvijezde, a nalaze se u haloima oko spiralnih galaksija.