Početna
header image
Gama zračenje
Dio elektromagnetskog spektra čiji fotoni imaju najkraće valne duljine (kraće od 10e-10m) i najveću frekvenciju (veću od 3X10e19 Hz) od svih vrsta elektromagnetskog zračenja.
Najnovije
Enciklopedija
Okular
Sustav leća koji omogućava da se poveća i promatra slika dobivena objektivom teleskopa.