Početna
header image
Nebeski ekvator
Velika kružnica koja je projekcija Zemljinog ekvatora na nebesku sferu: zamislimo li kroz Zemljin ekvator ravninu koja se pruža u beskonačnost, ravnina siječe nebesku sferu u liniji koja se zove nebeski ekvator. Nebeska os je okomita na nebeski ekvator, kao što je i os Zemljine rotacije okomita na Zemljin ekvator.
Najnovije
Enciklopedija
Superjato galaksija
Nekoliko jata galaksija koja se zbog međusobnog gravitacijskog privlačenja među jatima udružuju u još veću svemirsku strukturu (najveću poznatu), tj. u superjato galaksija.