Početna
header image
Ozonske rupe
Oštećenja ozonskog omotača nastala industrijskom emisijom štetnih tvari i plinova koji uništavaju ozon.
Najnovije
Enciklopedija
Radioaktivni raspad
Spontana transformacija jedne atomske jezgre u drugu što je praćeno emitiranjem energije. Energija može biti oslobođene u obliku energetske čestice (npr. alfa ili beta čestica) ili gama zračenja.