Početna
header image
Perihel
Točka na putanji planeta, asteroida, kometa ili umjetnog satelita na njegovoj putanji oko Sunca u kojoj je najbliži Suncu.
Najnovije
Enciklopedija
Inklinacija
Kut između orbitalne ravnine nekog objekta i referentne ravnine; za planet asteroid, ili komet u Sunčevom sustavu referentna ravnina je orbitalna ravnina njegovog matičnog planeta.