Početna
header image
Planetezimal
Mala tijela, veličine od milimetra do više kilometara, za koje se smatra da su procesom arecije stvorili planete Sunčevog sustava.
Najnovije
Enciklopedija
Efekt staklenika
fenomen zagrijavanja atmosfere planeta zbog rastuće količine spojeva (npr. ugljik-dioksida) koji su dobri akumulatori topline.