Početna
header image
Planetezimal
Mala tijela, veličine od milimetra do više kilometara, za koje se smatra da su procesom arecije stvorili planete Sunčevog sustava.
Najnovije
Enciklopedija
Frekvencija
Broj oscilacija u jednoj sekundi za neki titrajući sustav; mjerna jedinica je Hertz (Hz). Frekvencija vala je broj trbuha valova koji u jednoj sekundi prođu nekom točkom.