Početna
header image
Planetezimal
Mala tijela, veličine od milimetra do više kilometara, za koje se smatra da su procesom arecije stvorili planete Sunčevog sustava.
Najnovije
Enciklopedija
Radioaktivni raspad
Spontana transformacija jedne atomske jezgre u drugu što je praćeno emitiranjem energije. Energija može biti oslobođene u obliku energetske čestice (npr. alfa ili beta čestica) ili gama zračenja.